3 p's of sustainability 11

De 3P’s van duurzaamheid; People, Planet & Profit

De 3P’s van duurzaamheid hebben alles te maken met People, Planet en Profit. Door de wisselwerking tussen deze pijlers te begrijpen, kunnen bedrijven nieuwe kansen creëren voor groei, een positieve maatschappelijke impact maken en bijdragen aan een duurzamere toekomst. Maar hoe gedraagt de vloerenindustrie zich ten opzichte van de mensen. 

Mensen: levens versterken en welzijn bevorderen

De pijler ‘People’, binnen de 3P’s van duurzaamheid, erkent dat het succes van elke organisatie in de handen van haar mensen ligt. Prioriteit geven aan het welzijn, diversiteit en inclusiviteit van werknemers leidt tot betere prestaties, innovatie en een gelukkiger personeelsbestand.  Vloerenfabrikanten hebben een grote verantwoordelijkheid in de arbeidsomstandigheden van de vloerleggers, aangezien deze sterk afhankelijk zijn van de grootte, het gewicht en de vorm van het geleverde vloerproduct.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft werkgevers opgedragen om werkzaamheden te organiseren volgens strikte voorschriften met betrekking tot tillen, knielen, zitten en hurken. In het algemeen om de fysieke arbeid op de minst stressvolle manier voor een werknemer te organiseren.  Een algemene acceptatie op de Nederlandse markt is het niet leveren van producten die meer dan 23 kg (50,6 lbs) wegen. Dit heeft geleid tot een grote verandering van toepassing van rollen tapijt naar tapijttegels. Aan de kant van de flexibele vloeren leveren grote fabrikanten echter nog steeds rollen van meer dan 200 kg (440 lbs) en gaan daarmee voorbij aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorg voor het duurzaamheidsbegrip ten opzichte van de vloerleggers.

Volgens de arbeidswetgeving mag je niet langer dan 30 minuten achter elkaar op je knieën werken, met een maximum van 60 minuten per dag. Het leggen van rollen linoleum, rubber of PVC is zeer zwaar werk en volgens deze regelgeving praktisch niet haalbaar. Gegoten vloerafwerkingen (Corques is een vloeibare linoleum op basis van natuurlijke materialen), die staand aangebracht kunnen worden, hebben grote voordelen en dragen bij aan betere arbeidsomstandigheden.

the people pillar 1

Planet:

De 3P’s van duurzaamheid hebben allesDe ‘P’ in Planet staat voor de toewijding die de organisatie aan de dag legt op het gebied van milieubeheer. Een vooruitdenkende organisatie hanteert een proactieve benadering voor het bevorderen van een bloeiende natuurlijke leefomgeving en het aanpakken van milieu-uitdagingen. Deze toewijding kan op verschillende manieren tot uiting komen, zoals het implementeren van een robuust afvalrecyclingbeleid, het selecteren van leveranciers op basis van duurzaamheidsoverwegingen (waarbij de voorkeur wordt gegeven aan regionale boven internationale opties) en het bevorderen van milieuvriendelijke vormen van mobiliteit.

Profit:

De derde ‘P’ staat voor Profit/Prosperity en benadrukt het belang van een robuuste financiële positie voor de levensvatbaarheid van de organisatie. Het handhaven van een gezonde financiële positie is van fundamenteel belang, aangezien winstgevendheid het fundament van het bedrijf is. Het toevoegen van economische waarde wordt een voorwaarde voor het verbeteren van de andere twee dimensies.

Scroll snel naar:

Meer blogs

Solliciteer als De 3P’s van duurzaamheid; People, Planet & Profit

Upload je CV (max 1 MB)